obradorllull

Equip · Obrador Llull

Firma jurídica multidisciplinària amb seu a Manacor · Mallorca

Els nostres professionals
Bartolomé Obrador | Abogado

Bartolomé Obrador Gomila


Llicenciat en dret per la Universitat de les Illes Balears en 1987.

Participació en l'II i III Congrés Espanyol de la Insolvència (CEDIN), organitzat per Thomson Reuters Aranzadi, CEU Universitat SantPau, Associació Espanyola de Dret de la Insolvència i uns altres, amb elsuport del Ministeri de Ciència i Innovació.

Cuso de Dret Concursal, per l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Il·lustreCol·legi d'Advocats de les Illes Balears.

Curso sobre la nova Llei de Procediment Civil, per l'Il·lustre Col·legide Procuradors de Balears.

Participació en l'II Congrés Nacional del Dret Concursal, per IELaw School, així com a les III Jornades Concursals de les Balears.

Diploma per la participació en la Jornada d'Indemnitzacions de danyscorporals en accidents de trànsit.

Curso sobre la Reforma de la Llei Concursal, per l'Institut de CensorsJurats de Comptes de l'Estat, l'Il·lustre Col·legi d'Advocatsde les Illes Balears i el Col·legi d'Economistes de les Illes Balears.

Conferència sobre la condició del concurs, especialment el supòsit d'inexistènciade béns i drets, per l'Escola de Pràctica Jurídicade l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears.

Més de 30 anys exercint l'advocacia. Col·legiat del ICAIB núm. 1.732.

Àrees de pràctiques: Concursal, Civil, Mercantil, Penal, Administratiu.

Idiomes: Català, Castellà, Anglès.

 

Catalina Llull | Abogada

Catalina Llull Riera


Llicenciada en dret per la Universitat de les Illes Balears en 1989.

Màster en Mediació i Resolució Eficient de Conflictes.

Especialitats en família, civil i mercantil, en organitzacions complexesi en l'àmbit penal i penitenciari per la Universitat Cardenal Herrera.

Experta Universitària en Mediació Civil i Mercantil per la Universitatde les Illes Balears / Col·legi d'Economistes de les Illes Balears.

Curs de Polítiques Regionals Europees (CFG), per la Universitat Camilo José Cela

Experta Universitària en Autoconeixement, emocions i diàleg delsegle XXI.

Experta Universitària en Interioritat, Autoestima i Assertivitat per laUniversitat de les Illes Balears.

Curs d'Igualtat i Detecció de Violència de Gènere per l'EscolaProfessional Promediación.

Col·legiada del ICAIB núm. 5.368

Àrees de pràctiques: Civil, Mercantil, Família, Penal i Penitenciari.

Idiomes: Català, Castellà, Anglès.


guillem Obrador | Abogado

Guillem Obrador Llull


Graduat en dret per la Universitat Ramón Llull (ESADE)

Graduat en Administració i Direcció d'Empreses, per la Universitat Oberta de Catalunya.

Màster Universitari de l'Advocacia, per la Universitat Ramón Llull(ESADE).

Màster en Dret Internacional dels Negocis (DIN), especialitat endret mercantil, per la Universitat Ramón Llull (ESADE).

Col·legiat del ICAIB núm. 6.335 i del CEIB núm. 1.583

Experiència professional en empreses multinacionals i en despatxos de reconegutprestigi nacional i internacional.

Àrees de pràctiques: Bancari, Mercantil, Civil, Penal.

Idiomes: Català, Castellà, Anglès.

Advocat col·laborador
hannes baier | colaborador

Hannes Baier


Llicenciat en dret, amb formació especial en lingüística espanyola ifrancesa per a juristes, per la Universitat de Passau, Alemanya, en 1983.

Diplomat de dret francès per la Universitat de Tours, França, en1987.

Títol de formació especialitzada en dret civil francès i dret civil espanyol per la Universitat de Passau, Alemanya.

Prova d'Aptitud per a accedir a l'exercici de la professió d'Advocata Espanya (Ministeri de Justícia Madrid). Reconeixement a Espanyadels títols professionals d'Advocat i Procurador Comunitaris.

Habilitació com a advocat especialitzat en dret laboral alemany.

Membre de l'Associació Alemanya, Hispà-Alemanya, Germà-Mexicana i Germà-Francesa de Juristes i col·legit com a advocat en el ICAM i ICAIB.

Experiència en l'exercici de l'advocacia en Regensburg, Alemanya, iCiutat de Mèxic, des de fa gairebé 30 anys.

Àrees de pràctiques: Civil, Laboral, Dret Internacional Privat iAccidents de trànsit.

Idiomes: Alemany, Castellà i Francés.

 

Personal multidisciplinari
Xisca | Personal multidisciplinar
 


Conxa | Personal multidisciplinar


Alicia | Personal multidisciplinar

chat o&ll
CHAT O&LL
T'assignarem el professional que més s'ajusti a les teves necessitats,
obre el nostre xat i conte’ns quin es el problema que et preocupa, així de fàcil.